Öğretim Planı

Türk-Alman Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü Öğretim Planı
 

D
T
U
AKTS
: Dersin Öğretim Dili (A: Almanca, TR: Türkçe, İ: İngilizce, A/İ: Almanca veya İngilizce)
: Haftalık Teorik Ders Saati
: Haftalık Uygulama Ders Saati
: Avrupa Kredi Transfer Sistemi

 

1. YIL

1. Yarıyıl
2. Yarıyıl
Kod Dersin Adı D T U AKTS
VWL102 İktisada Giriş 2
Einführung in die VWL 2
Introduction to Economics 2
A 2 2 6
VWL104 Matematik 2
Mathematik 2
Mathematics 2
A 2 2 5
VWL106 İstatistik 2
Statistik 2
Statistics 2
A 2 2 5
VWL108 Bilimsel Çalışma Yöntemleri
Akademische Forschung und Schreibtechniken
Scientific Study Methods
A 2 0 3
VWL110 Bilgisayar Programlaması ve Kullanımına Giriş
Einführung in die Computerprogrammierung und -anwendung
Introduction to Computer Programming and Applications
A 0 2 3
VWL112 Toplum Bilimine Giriş
Einführung in die Soziologie
Introduction to Sociology
A 3 0 3
DEU112 İktisatçılar için Almanca 2
Wirtschafdeutsch 2
Business German 2
A 2 0 3
ENG102 İngilizce 2
Englisch 2
English 2
İ 3 0 2
  Toplam       30
 
2. Yıl

3. Yarıyıl
Kod Dersin Adı D T U AKTS
VWL201 Mikro İktisat
Mikroökonomik
Microeconomics
A 2 2 6
BWL183 Muhasebenin Temelleri
Buchführung
Accounting
TR 2 2 5
VWL203 İktisadi Tarih
Wirtschaftsgeschichte
Economic History
A 3 0 6
VWL205 Ekonometri I
Ökonometrie I
Econometrics I
A 2 2 6
POL191 Siyaset Bilimine Giriş
Einführung in die Politikwissenschaft
Introduction to Political Science
A 3 0 5
ENG201 İngilizce 3
Englisch 3
English 3
İ 3 0 2
  Toplam       30

4. Yarıyıl
Kod Dersin Adı D T U AKTS
VWL202 Makro İktisat
Makroökonomie
Macroeconomics
A 2 2 6
VWL204 Oyun Teorisi
Spieltheorie
Game Theory
A 2 2 5
VWL206 Ekonometri II
Ökonometrie II
Econometrics II
A 2 2 6
VWL208 Çevre ve Doğal Kaynaklar İktisadı
Umweltökonomik und Ökonomik der natürlichen Ressourcen
Environmental and Natural Resources Economics
A 3 0 5

VWL210
Para, Banka ve Finans Piyasaları
Geldwesen, Banken und Finanzmarkte
Money, Banking and Financial Markets
A 2 2 6
ENG202 İngilizce 4
Englisch 4
English 4
İ 3 0 2
  Toplam       30
 
3. YIL

5. Yarıyıl 
Kod Dersin Adı D T U AKTS
VWL301 Uluslararası İktisat 1
Internationale Wirtschaft 1
International Economics 1
A 3 1 6
VWL303 Kamu Maliyesi ve Kamu İktisadı
Öffentliche Finanzen und Ökonomik des öffentlichen Sektors
Public Finance and Public Economics
A 3 0 5
VWL305 Davranışsal İktisat
Verhaltensökonomie
Behavioral Economics
A 3 0 5
TUR001 Türk Dili 1
Türkisch 1
Turkish 1
TR 2 0 2
ENG 301 İleri İngilizce 1
Fortgeschrittenes Englisch 1
Advanced English
İ 3 0 2
VWLSD5 I Seçimlik Ders 1 A / İ 2 0 5
VWLSD5 II Seçimlik Ders 2 A / İ  2 0 5
  Toplam       30

6. Yarıyıl
Kod Dersin Adı D T U AKTS
VWL302 Uluslararası İktisat 2
Internationale Wirtschaft 2
International Economics 2
A 3 1 6
VWL304 İktisadi Düşünceler Tarihi
Geschichte des ökonomischen Denkens
History of Economic Thoughts
A 3 0 5
VWL306 İktisadi Büyüme ve Kalkınma
Wirtschaftswachstum und Entwicklung
Economic Growth and Development
A 3 1 5
VWL308 Sanayi ve Yenilik İktisadı
Industrie- und Innovationökonomik
Industry and Innovation Economics
A 3 0 5
VWL310 Seminer 1
Seminar 1
Seminar 1
A 2 0 5
TUR002 Türk Dili 2
Türkisch 2
Turkish 2
TR 2 0 2
ENG 302 İleri İngilizce 2
Fortgeschrittenes Englisch 2
Advanced English 2
İ 3 0 2
  Toplam       30
 
4. YIL

7. Yarıyıl 
Kod Dersin Adı D T U AKTS

VWLSD7
Seçimlik Ders 3
 
A/İ 3 0 6

VWLSD7
Seçimlik Ders 4
 
A/İ 3 0 6

VWLSD7
Seçimlik Ders 5 A/İ 2 0 6
VWLSD7 Seçimlik Ders 6
 
A / İ 2 0 5

AIT001
Atatürk İlkeleri ve İnkilapları Tarihi 1
Atatürks Grundsätze und Revolutionsgeschichte I
History of Turkish Revolution and Atatürk’s Principles I
TR 2 0 2

ÜSD001
Üniversite Seçmeli Ders Havuzu 1
Wahlfachpool der Universität 1
University Elective Pool 1
A / İ 2 0 5
  Toplam       30

8. Yarıyıl 
Kod Dersin Adı  D T U AKTS
ÜSD002 Üniveriste Seçmeli Ders Havuzu 2
Wahlfachpool der Universität 2
University Elective Pool 2
A 2 0 6
VWL410 Bitirme Tezi ve Kollogyum
Bachelorthesis mit Kolloquium
Bachelor Thesis with Colloquium
A 2 0 12
AIT002 Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Tarihi 2
Atatürks Grundsätze und Revolutionsgeschichte II
History of Turkish Revolution and Atatürk’s Principles II
TR 2 0 2
VWLSD8 I Seçimlik Ders 7 A / İ 2 0 5
VWLSD8 II Seçimlik Ders 8 A / İ 2 0 5
  Toplam       30

SEÇMELİ DERS HAVUZU
Kod Dersin Adı D* T U AKTS
VWL321 SAP Uygulamaları
SAP Anwendungen
SAP Applications
A/İ 1 1 5
VWL323 Para Teorisi ve Politikası
Geldtheorie und Politik
Monetary Theory and Policy
A/İ 2 0 5
VWL325 Tarım İktisadı
Agrarökonomik
Agricultural Economics
A / İ 2 0 5

VWL327
Çalışma İktisadı
Arbeitsökonomie
Labor Economics
A / İ 2 0 5
VWL329 Eğitim İktisadı
Bildungsökonomie
Economics of Education
A / İ 2 0 5
VWL331  Dijital Ekonomi
Digitale Ökonomie
Digital Economics
A / İ 2 0 5
 VWL322 Enerji İktisadı
Energieökonomik
Energy Economics
A / İ 2 0 5
VWL324 Cinsiyet İktisadı
Geschlecht und Ökonomie
Gender Economics
A / İ 2 0 5
VWL326 Sağlık İktisadı
Gesundheitsökonomik
Health Economics
A / İ 2 0 5
VWL328 Kurumsal İktisat
Institutionenökonomik
Institutional Economics
A / İ 2 0 5
VWL407 Seminer 2
Seminar 2
Seminar 2
A 2 0 6
VWL419 Türkiye Ekonomisinin Gelişimi
Die Entwicklung der türkischen Wirtshaft
Development and Analysis of Turkish Economy
A / İ 3 0 6
VWL421 Dünya Ekonomisinin Güncel Sorunları
Aktuelle Probleme der Weltwirtschaft
Contemporary Problems in the Global Economy
A / İ 3 0 6
VWL423** Staj
Praktikum
Internship
A/İ 0 0 5
VWL425 Uluslararası Finans
Internationale Finanzen
International Finance
A / İ 2 0 5
VWL427 İslami Finans
Islamisches Finanzwesen
Islamic Finance
A / İ 2 0 5
VWL429 İslam İktisadı
Islamisches Wirtschaftswesen
Islamic Economics
A / İ 2 0 5
VWL431 Kültür ve Sanat İktisadı
Kultur- und Kunstökonomik
Culture and Art Economics
A / İ 2 0 5
VWL433 Turizm İktisadı
Ökonomie des Tourismus
Economics of Tourism
A / İ 2 0 5
VWL435 Finansal Aracılık ve Finans Mühendisliği
Finanzintermediation und Financial Engineering
Financial Intermediation and Financial Engineering
A / İ 2 0 5
VWL437 Sunum ve Görselleştirme
Präsentieren und Visualisieren
Presenting and Visualization
A / İ 2 2 6
VWL441 Bilimde Sözlü ve Yazılı İletişim
Mündliche und schriftliche Kommunikation in der Wissenschaft
Oral and Written Communication in Science
A / İ 2 2 6
VWL443 Ekonomistler İçin İngilizce
Englisch Fachkurs für Wirtschaftswissenschaftler
English for Economists
İ 2 2 6
VWL445 Metin Madenciliği
Text Mining
Text Mining
A / İ 2 2 6
VWL447 Uluslararası Ekonomi Politik
Internationale Politische Ökonomie
International Political Economy
A / İ 3 0 5
VWL449 Medeni Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri
Einführung in das Zivilrecht und Einleitungsartikel
Introduction to Civil Law and Preliminary Articles
A / İ 2 0 5
VWL451 Yatırım ve Finansman
Investition und Finanzierung
Investment and Finance
A / İ 2 2 6
VWL453 Pazarlamanın Temelleri
Grundlagen des Marketing
Fundamentals of Marketing
A / İ 2 0 5
VWL455 Yöneylem Araştırması
Operations Research
Operations Research
A / İ 2 0 6
VWL426 Demografi ve Göç İktisadı
Ökonomik der Demographie und Migration
Demography and Immigration Economics
A / İ 2 0 5
VWL428 Avrupa Bütünleşmesinin İktisadı
Ökonomik der Europäischen Integration
Economy of European Integration
A / İ 2 0 5
VWL430 Coğrafya ve Ulaştırma İktisadı
Ökonomik der Geographie und des Transportwesens
Economics of Geography and Transportation
A / İ 2 0 5
VWL432 Spor İktisadı
Sportökonomik
Economics of Sports
A / İ 2 0 5
VWL434 Bölgesel İktisat
Regionalökonomik
Regional Economics
A / İ 2 0 5
VWL436 İktisatta Güncel Meseleler 1
Aspekte der VWL 1
Current Issues in Economics 1
A / İ 2 2 5
VWL438 İktisatta Güncel Meseleler 2
Aspekte der VWL 2
Current Issues in Economics 2
A / İ 2 2 5
VWL440 İktisatta Güncel Meseleler 3
Aspekte der VWL 3
Current Issues in Economics 3
A / İ 2 2 5
VWL442 İktisatta Güncel Meseleler 4
Aspekte der VWL 4
Current Issues in Economics 4
A / İ 2 2 5
VWL444 İktisatta Güncel Meseleler 5
Aspekte der VWL 5
Current Issues in Economics 5
A / İ 2 2 5
VWL446 İktisatta Güncel Meseleler 6
Aspekte der VWL 6
Current Issues in Economics 6
A / İ 2 2 5
VWL448 Ampirik Ekonomi Politikası
Empirische Wirtschaftspolitik
Empirical Economic Policy
A / İ 2 0 5
VWL450 R ile Ampirik İktisat
Empirical Economics with R
Empirical Economics with R
A / İ 2 0 5
VWL452 Ampirik İktisat ve İktisat Tarihinde Güncel Konular
Aktuelle Themen der Empirischen Ökonomie und Wirtschaftsgeschichte
Current Topics in Empirical Economics and Economic History
A / İ 2 0 5
VWL454 Ekonometri ve İktisadi Tarih
Ökonometrie und Wirtschaftsgeschichte
Econometrics and Economic History
A / İ 2 0 5
VWL456 Stratejik Pazarlama
Strategisches Marketing
Strategic Marketing
A / İ 2 0 5
VWL457 Pazar Araştırması
Marktforscuhng
Market Research
A/İ 2 2 6
VWL458 Organizasyon
Organisation
Organization
A / İ 2 0 5
VWL459 Dijital Pazarlama
Digitales Marketing
Digital Marketing
A/İ 2 2 6
VWL460 İş Oyunu
Unternehmensplanspiel
Business Simulation Game
A / İ 4 0 5
VWL462 E-iş
E-Business
E-Business
A / İ 2 0 5
VWL464 Kültürlerarası İletişim
Interkulturelle Kommunikation
Intercultural Communication
A / İ 2 0 5
*A/İ: Bu dersler ya Almanca ya da İngilizce olarak verilecektir.

!TUR 009 Seçmeli Akademik Türkçe
*Türkçesinin yetersiz olduğu danışmanı tarafından onaylanan yabancı uyruklu öğrenciler "Seçmeli Akademik Türkçe" dersini (2 teorik saat, 2 ulusal kredi, 2 AKTS) 5. yarı yılda seçmeli olarak alabilirler.
** Staj yönergesi

Türk-Alman Üniversitesi İktisat Bölümünün Bologna süreci ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz​.