Yayınlar

Bölüm Öğretim Elemanlarının Güncel Akademik Yayınları:

- Semih Emre Çekin (2020), Ticaret Savaşlarının Uluslararası Ticaret ve Reel Ekonomiye Etkisi ( Elif Nuroğlu ile birlikte), Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Sayı:27, s. 73-90.

- Semih Emre Çekin (2020), Gelişmekte Olan Ülkelerde Enflasyon ve Enflasyon Oynaklığı Arasındaki İlişki Üzerine İnceleme, Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi, Cilt:4, Sayı:2, s. 461-476. 

- Semih Emre Çekin (2020), The relationship between monetary policy and uncertainty in advanced economies: Evidence from time- and frequency-domains (Besma Hkiri, Aviral Kumar Tiwari, Rangan Gupta ile birlikte), The Quarterly Review of Economics and Finance, Cilt:78, s. 70-87.

- Semih Emre Çekin (2020), Inflation Persistence in Turkey: A TVP-Estimation Approach 
(Berk Bilici ile birlikte), The Quarterly Review of Economics and Finance, Cilt:78, s. 64 -69.


- Semih Emre Çekin (2020), Inflation volatility and Inflation in the Wake of the Great Recession  (Victor J. Valcarce ile birlikte), Empirical Economics, Cilt:59, s. 1997-2015.

- Semih Emre Çekin (2020), Measuring Co-Dependencies of Economic Policy Uncertainty in Latin American Countries Using Vine Copulas (Ashis Kumar Pradhan, Aviral Tiwari ve Rangan Gupta ile birlikte), Quarterly Review of Economics and Finance, Cilt:76, s. 207-217.

- Semih Emre Çekin (2020), Forecasting with second-order approximations and Markov-switching DSGE models (Sergey Ivashchenko, Kevin Kotzé ve Rangan Gupta ile birlikte), Computational Economics, Cilt:56, Sayı:4, s.747-771. 

- Semih Emre Çekin (2019), Monetary policy co-movement and spillover of shocks among BRICS economies  (Menelik S. Geremew ve Hardik Marfatia ile birlikte),  Applied Economics Letters, Cilt:26, Sayı:15, s. 1253-1263.

- Semih Emre Çekin (2018), Inflation Targeting, Fiscal Policy and The Exchange Rate Regime Emerging Markets Finance & Trade , Cilt: 54, Sayı: 9, s. 2093-2116.

- Levent Yılmaz (2019), Gender Differences in Salary Expectations: Evidence from Austria and Turkey(Julia Brandl ile birlikte), In E. Nuroglu & C. Catak (Eds.),  The Role of Women in Turkish Economy: Current Situation, Problems and Policies, s. 135-150.

- Levent Yılmaz (2018), Der Gender-Gap bei Gehaltserwartungen nach Einführung des Einkommenstransparenzgesetzes in Österreich: Eine experimentelle Studie.(Julia Brandl ve Schönherr B. ile birlikte), University of Innsbruck, Working Paper Series.

- Elif Nuroğlu (2019), Turkey and Germany in the Balkans: Competing with Each Other?  (Hüseyin H. Nuroğlu ile birlikte),  Insight Turkey, Cilt: 21, Sayı: 2, s. 211-236.

-  Elif Nuroğlu, Çiydem Çatak (2019) The Role of Women in Turkish Economy: Current Situation, Problems and Policies Peter Lang Verlag, Berlin, Almanya.

- Elif Nuroğlu, (2019) The Low Female Representation in Senior Roles in Turkey: A Discussion under the Framework of the Glass Ceiling Syndrome  ( Nurgül Başaran ile birlikte) 197-214. In: Elif Nuroğlu, Çiydem Çatak: The Role of Women in Turkish Economy: Current Situation, Problems and Policies, Peter Lang Verlag, Berlin, Almanya.

- Elif Nuroğlu (2018), Kuznets and Environmental Kuznets Curves for Developing Countries  (Robert Kunst ile birlikte), In Yülek M. (Ed.): Industrial Policy and Sustainable Growth. Springer: Singapore , s. 1-14. 

-  Elif Nuroğlu  (2018),  Returns to Innovation and Growth: A Panel Data Analysis of Middle Income Countries, (Çiydem Çatak ile birlikte) Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi-International Journal of Economic and Administrative Sciences, Prof. Dr. Harun Terzi Özel Sayısı: s. 243-256.

- Elif Nuroğlu (2018), Endüstri 4.0'ı Türkiye'nin Dış Ticareti İçin Bir Fırsat Penceresine Dönüştürmek  (Hüseyin H Nuroğlu  ile birlikte) Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt 16 (Özel Sayı): s. 329-346.

-Elif Nuroğlu, (2018),  Türkiye ve Almanya’nın Sanayide Dijital Dönüşümü: Yol Haritaları Ve Şirketlerin Karşılaştırması  (Hüseyin H Nuroğlu ile birlikte) Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Endüstri 4.0 ve Örgütsel Değişim Özel Sayısı: 1537-1560.

- Arash Molavi Vasséi (2019), John Maynard Keynes and the quantity theory of Money, in R. W. Diamond & H. Hagemann (Eds.), The Elgar Companion to John Maynard Keynes, pp. 202-209, Edward Elgar.

- Prof. Dr. Kerstenn Kellermann (2019), “Introduction: Gender and the Economy”, in Nuroğlu E. and Çatak Ç. (Eds.), The Role of Women in Turkish Economy: Current Situation, Problems and Policies, (pp. 9 -18) Peter Lang, Bern, Switzerland.

 
 

Bölüm Öğretim Elemanlarının Araştırma ve Yayınları Hakkında Haberler:
TAÜ İİBF İktisat Bölümü öğretim elemanlarının uzmanlık alanlarıyla ilgili 2018 yılından önceki akademik araştırma ve yayınları hakkında bilgi, duyuru ve haberlere gerek kendi özgeçmiş veya internet sayfaları, gerekse Bölümün kendi resmî sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlar aracılığıyla ulaşabilirsiniz: