Bölüm Yönetimi


İktisat Bölümü Başkanı: Doç. Dr. Erdem Kılıç (TAÜ)

İktisat Bölümü Koordinatörü: Prof. Dr. Andreas Pyka (Hohenheim Üniversitesi)

İktisat Bölümü Anabilim Dalı Başkanları:

İktisat Bölümü Danışma Kurulu: Kurum içi ve dışı paydaşlardan oluşacak olan Bölüm Danışma Kurulu henüz kurulma aşamasındadır.

İktisat Bölümü Staj Koordinatörü: Prof. Dr. Elif Nuroğlu (TAÜ)

İktisat Bölümü DAAD-YÖK Bursu Programı (DYS, eski adıyla: Mevlana Bursu) Koordinatörü: Doç. Dr. Semih Emre Çekin (TAÜ)

İktisat Bölümü Erasmus+ Koordinatörü: Doç. Dr. Erdem Kılıç (TAÜ)

İktisat Bölümü Kalite Komisyonu Üyeleri: Doç. Dr. Erdem Kılıç (TAÜ) ve Arş. Gör. Hayrullah Can Özcan (TAÜ)

İktisat Bölümü Web Sayfası Yöneticisi: Arş. Gör. İbrahim Başaran (TAÜ)