Yandal Programları

TAÜ İİBF İktisat Bölümü ile TAÜ KSBF Sosyoloji Bölümü arasında imzalanan ve 18.08.2023 tarihinde TAÜ Senatosunca onaylanan “İktisat ve Sosyoloji Yandal Programları Protokolü" uyarınca belirli koşulları sağlayan iktisat öğrencileri sosyoloji alanında, sosyoloji öğrencileri ise iktisat alanında yandal yapabilirler. Öğrencilerin ilgili yandal programına başvuru ve seçme ölçütleri aşağıdaki yönetmelik, yönerge ve yönerge ile düzenlenmiştir:

Güz 2023-2024 yarıyılından itibaren iki lisans programında diğer program öğrencilerine ikişer kişilik kontenjan ayrılmıştır. İlgili duyuruya, başvuru koşullarına ve başvuru formlarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

İktisat Bölümü, ileriki yıllarda TAÜ bünyesindeki başka bölümlerde de benzer yandal protokolleri imzalamayı planlamaktadır.