Araştırma & Yayınlar

Bölüm Seminerleri

Uluslararası Sürdürülebilirlik Konferansı 2022

Uluslararası Göç ve Mutluluk Konferansı 2022

Tartışma Metinleri

Yayınlar 

Bölüm BültenleriBölüm Öğretim Elemanlarının Araştırma ve Yayınları Hakkında Haberler:

TAÜ İİBF İktisat Bölümü öğretim elemanlarının uzmanlık alanlarıyla ilgili 2018 yılından önceki akademik araştırma ve yayınları hakkında bilgi, duyuru ve haberlere gerek kendi özgeçmiş veya internet sayfaları, gerekse Bölümün kendi resmî sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlar aracılığıyla ulaşabilirsiniz: