Bölüm

AKADEMİK KADRO

İktisat Bölümümüzün akademik kadrosu, İstanbul'da yerleşik Türk ve Alman öğretim elemanları ile, her yıl  birkaç kez birkaç günlüğüne kampüsümüze gelerek ders veren ("flying faculty") Alman öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Tam ve güncel akademik kadromuzun öğretim ve araştırma uzmanlık alanları ile iletişim bilgilerine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

LİSANS PROGRAMININ GENEL ÖZELLİKLERİ

İktisat Programımızın yapısı; öğrencilerimizin iktisattaki yerleşik ana-akım yaklaşımları iyi kavramalarının ötesinde, iktisadi tarih bilgi ve analiz araçlarına hâkim olmalarını ve iktisattaki yeni akım ve yaklaşımlardan yeterince haberdar olmalarını sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Öğrencilerimizin gerekli temel matematik-istatistik bilgilerinin yanı sıra, temel ekonometri paket programlarının kullanımına ve gerekli bilgisayar programlama bilgi ve yeteneklerine aşina olmaları da eğitim-öğretim hedefimizin zorunlu ve hayati birer parçası olarak kabul edilmektedir.

LİSANS PROGRAMININ İÇERİĞİ

Almanca İktisat Lisans Programı; temel iktisat teorilerini, iktisat tarihini, modelleme ve ampirik sınamada ihtiyaç duyulan temel matematik, istatistik ve ekonometri analiz araçlarını ve ana-akım iktisat yaklaşımlarını tamamlayıcı ve/veya onlara alternatif oluşturabilecek (yeni) yaklaşımları öğrencilerin iyi anlamasını sağlayacak ders ve seminerlerden oluşmaktadır. İleri yıllardaki (seçimlik) derslerin bileşimi, öğrencilerin isterlerse disiplinlerarası bir zemin üzerinde uzmanlaşmaya yönelebileceklerinin bir göstergesidir. Programı yürüten öğretim üyesi ekibinin Türkiye ve Almanya kökenli uluslararası deneyime sahip seçkin öğretim üyelerinden oluşması ise, programın güçlü bilimsel değişme eğilimleri karşısında uyum gücü yüksek, dinamik ve zengin bir içeriğe sahip olmasını sağlayacağının işaretidir.

FIRSATLAR

İktisat Programının yaratacağı temel fırsatlar, genelde Üniversitemizin, özelde ise Bölümümüzün Almanya ile güçlü akademik bağ, iş birliği ve etkileşim içinde bulunmasından kaynaklanmaktadır. Özellikle Almanya (ve Avrupa) odaklı karşılıklı yurt dışı ziyaret ve akademik etkileşimler, öğrencilerimize yüksek akademik bilgi ve beceri kazandıracak deneyimleri programın doğal bir tamamlayıcısı olarak sunmaktadır.

KAZANIMLAR

Programımız, temel öğretim dili Almanca olmasına rağmen, öğrencilerin İngilizce’yi de bir bilim dili olarak yeterince iyi öğrenip kullanmalarını sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bölümün, üniversite içi ve dışından seçkin öğretim üyelerine ve araştırmacılarına, ekonomik konularda verecekleri düzenli seminer ve konferanslarda ev sahipliği yapacak olması, öğrencilerimizin derslerde öğrendiklerini pekiştirmelerini ve geliştirmelerini sağlayacaktır.

ALMAN KOORDİNATÖRÜMÜZ

Türk-Alman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nün lisans eğitim-öğretim programı ile ilgili akademik düzenleme ve faaliyetler, Hohenheim Üniversitesi’nden İnovasyon İktisadı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Andreas Pyka ile iş birliği içinde ve onun koordinasyonu altında yürütülmektedir.

BÖLÜM VE LİSANS PROGRAMI TANITIM FİLMLERİ

İktisat Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Aykut KİBRİTÇİOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Alexander DREYER ve Dr. Öğr. Üyesi Semih Emre ÇEKİN'in 2018 tarihli bölüm tanıtım filmi: YouTube (2018).

2021 yılında Prof. Dr. Aykut Kibritçioğlu'nun yaptığı 100 dakikalık tanıtım sunumunu tümüyle veya videonun altındaki listeden dilediğiniz bölümlerini seçerek izleyebilirsiniz: YouTube (2021)

2022 yılı tanıtım filmi yakında yayına girecektir: YouTube (2022)

100 dakikalık 2021 yılı tanıtım videosunun içeriği şu şekildedir:

1. TAÜ Beykoz Kampüsü (02:01)
2. Tercih Yaparken Adayların Dikkate Alması Gereken Genel Ölçütler (03:38)
   2.1. Üniversite (04:28)
   2.2. Bölüm/Program (06:30)
   2.3. Alan (İktisat) (09:34)
   2.4 Öğretim Dili (Almanca) (12:54)
3. TAÜ: Barınma, Beslenme, Sağlık, Spor ve Ulaşım (13:56)
4. İktisat ile Ekonominin Farkı ve İlişkisi (14:59)
5. Bir Disiplin Olarak İktisadın Doğuşu, Konuları ve Tanımı (16:18)
6. Üniversitelerin Yapısı ve Programları (27:25)
7. Bir Devlet Üniversitesi Olarak TAÜ'nün Yapısı, İşleyişi ve Farklılıkları (29:31)
8. TAÜ İktisat'ın Yapısı, Özellikleri, Farklılıkları ve Avantajları (38:03)
9. TAÜ İktisat Öğrencileri İçin Erasmus+ İmkanı (51:20)
10. TAÜ İktisat Öğrencileri İçin Mevlana Değişim Programı (Halle Üniversitesi) (51:42)
11. TAÜ İktisat Öğrencileri İçin Çift Diploma İmkanı (Halle Üniversitesi) (54:49)
12. TAÜ - Özel Sektör İşbirliği (56:04)
13. TAÜ İktisat Öğrencileri İçin İsteğe Bağlı Staj İmkanı (56:35)
14. İktisatçılar Nerelerde Çalışabilirler (58:33)
15. İktisat Mezunlarının İşe Başlangıç Maaşları (01:04:09)
16. TAÜ İktisat Bölümü Akademik Kadrosu (01:07:42)
17. TAÜ İktisat Bölümü Seminerleri (01:14:57)
18. Kontenjanlar, Öğrencilerimiz ve Öğrenci Kulüpleri (01:16:01)
19. İktisat Lisans Mezunları İçin TAÜ'de Master ve Doktora İmkanları (01:23:17)
20. TAÜ İktisat'a Girmek İçin Gerekebilecek Aday Başarı Sıralaması (01:24:55)
21. Özet ve Kapanış Tavsiyeleri (01:35:23)