Lisans Bitirme Tezi

Tez Yazım KılavuzuTürk-Alman Üniversitesi Lisans Bitirme Çalışması Esasları Madde 3 ve Önemli Bazı Tarihler

MADDE 3 – (1) Bölüm Başkanlıkları, ilgili Bölümde yapılması planlanan lisans bitirme çalışmalarına yönelik araştırma alanlarını ve/veya konularını, konuyla ilgili ön şartları ve danışman önerilerini, lisans bitirme çalışması öncesindeki yarıyılın içinde ilgili bölümün Akademik Kurulunun yazılı görüşünü alarak belirler.

(2) Bölüm Başkanlıkları, lisans bitirme çalışmalarına yönelik araştırma alanlarını ve/veya konularını, danışmanlarını ve kontenjan sayılarını gösteren listeleri, akademik takvimde belirtilen ders kayıtları başlamadan önce bölüm panolarında ve/veya Türk-Alman Üniversitesi web sayfasında öğrencilere duyurur.

(3) Öğrenci, birlikte bitirme çalışmasını yürütmeyi talep ettiği öğretim üyesi ile görüştükten sonra kendisi ve danışmanı tarafından imzalanan Lisans Bitirme Çalışması Danışman Atama Formunu onaylanmak üzere Bölüm Başkanlıklarına teslim eder. (14-16 Şubat 2022)

(4) Bölüm Başkanlıkları, onayladıkları Lisans Bitirme Çalışması Danışman Atama Formlarını öğrenci otomasyon sistemine girilmek üzere ilgili birime iletir. (22-24 Şubat 2022)