Haberler

Brown Bag Seminer Serisi : “Non-cohesive TU-games: Efficiency and Duality”

18.02.2021

Brown Bag Seminer Serimiz kapsamında 18 Şubat 2021 tarihinde Paderborn Üniversitesinden Dr. Papatya Duman “Non-cohesive TU-games: Efficiency and Duality” başlıklı makalesini sundu. “Koalisyon oyunlarında oluşan iş birliklerinin oluşturdukları değerin nasıl paylaşılacağı”nı konu edinen makalede “Transferable Utility Games (TU)” literatüründe alışılagelmiş bir varsayım olan herkesin tek bir koalisyon içinde olduğu büyük koalisyon kavramının en kazançlı sonuç olarak referans alınması eleştirilerek tutarlılık kavramı altında fizibilite, verimlilik ve dualite kavramları yeniden tanımlıyor.  Makale TU oyunlarını büyük koalisyonu referans almak yerine Pareto verimliliğine ve en üretken koalisyon yapılarına dayandırmakta ve bu bağlamda koalisyon üyelerinin kazanç vektörlerinin nasıl oluşması gerektiği de tartışılmaktadır.

Sunumunda 3 farklı fizibilite ve verimlilik tanımı yapan Dr. Duman, bu tanımların ikisini ulaşılabilir sonuç ve ideal sonuç olarak sınıflandırdı. Diğer tanım büyük koalisyon kavramı altında yapıldığı için onu araştırma konusu altına almayan Dr. Duman, ideal sonuç sınıfı altında tanımlanan setin, koalisyon üyelerinin farklı koalisyonlar altında da çalışmasına olanak tanıyarak, “klasik TU oyunları”ndan ayrışan bir ek olabileceği üzerine yaptığı tartışmalarda ilginç bir noktaya dikkat çekti. Bu ayrışmanın üzerinde duran Duman, gelecek yayınları hakkında da katılımcılara bir ipucu vermiş oldu.