Haberler

Doç. Dr. Erdem Kılıç bölümümüze katıldı.

17.07.2023

Doç. Dr. Erdem Kılıç, Lisans ve Yüksek Lisans eğitimlerini Frankfurt Goethe Üniversitesi İktisat Bölümünde tamamlamıştır (1999-2005). Yüksek lisans tezi “Devlet Borçlanmasının Politik-Ekonomik Belirleyicileri” (Politökonomische Bestimmungsgründe der Staatsverschuldung) konusundadır. Doktora öğrenimini Yeditepe Üniversitesi Finansal İktisat Doktora Programında görmüş (2008-2011) ve “Taşma Etkileri Üzerine Denemeler: Elektrik Tüketimi, Parasal Müdahale ve Finansal Bulaşma” (Essays on Spillover Effects: Electricity Consumption, Monetary Intervention and Financial Contagion) adlı doktora tezi ile mezun olmuştur. ODTÜ Uygulamalı Matematik Enstitüsünde Doktora Sonrası Araştırmacı olarak bulunmuştur (2011-2012).

Uzmanlık alanları sermaye piyasaları, uluslararası finans ve makroiktisat konularını kapsamaktadır. Vermiş olduğu dersler arasında, Finansal İktisat, Makroiktisat Teorisi, Mikroiktisat, Risk Yönetimi, Finansal Tahmin, Ekonometri ve Finansal Piyasalar dersleri sayılabilir. Çok sayıda uluslararası makale ve kitap yayınına sahip olan Dr. Kılıç’ın, ulusal çapta, makale ve kitap çalışmaları da mevcuttur. Çok sayıda bilimsel dergilerde hakemlik yapmıştır. Çeşitli vakıf ve devlet üniversitelerinde yüksek lisans ve doktora düzeyinde tez izleme jürilerinde yer almıştır.

Türk-Alman Üniversitesi İktisat Bölümünde Haziran 2023’ten bu yana tam zamanlı öğretim üyesi olan Erdem Kılıç’ın daha önceden görevde bulunduğu üniversiteler ve bölümler arasında Beykoz Üniversitesi İşletme Bölümü, MEF Üniversitesi Ekonomi Bölümü (2014-2022), ve yarı zamanlı olarak, Marmara Üniversitesi, Almanca İşletme Bölümü bulunmaktadır (2021-2022).