İktisat Bölümü Lisans Programı

İktisat Programımızın yapısı; öğrencilerimizin iktisattaki yerleşik ana-akım yaklaşımları iyi kavramalarının ötesinde, iktisadi tarih bilgi ve analiz araçlarına hâkim olmalarını ve iktisattaki yeni akım ve yaklaşımlardan yeterince haberdar olmalarını sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Öğrencilerimizin gerekli temel matematik-istatistik bilgilerinin yanı sıra, temel ekonometri paket programlarının kullanımına ve gerekli bilgisayar programlama bilgi ve yeteneklerine aşina olmaları da eğitim-öğretim hedefimizin zorunlu ve hayati birer parçası olarak kabul edilmektedir.

Almanca İktisat Lisans Programı; temel iktisat teorilerini, iktisat tarihini, modelleme ve ampirik sınamada ihtiyaç duyulan temel matematik, istatistik ve ekonometri analiz araçlarını ve ana-akım iktisat yaklaşımlarını tamamlayıcı ve/veya onlara alternatif oluşturabilecek (yeni) yaklaşımları öğrencilerin iyi anlamasını sağlayacak ders ve seminerlerden oluşmaktadır. İleri yıllardaki (seçimlik) derslerin bileşimi, öğrencilerin isterlerse disiplinlerarası bir zemin üzerinde uzmanlaşmaya yönelebileceklerinin bir göstergesidir. Programı yürüten öğretim üyesi ekibinin Türkiye ve Almanya kökenli uluslararası deneyime sahip seçkin öğretim üyelerinden oluşması ise, programın güçlü bilimsel değişme eğilimleri karşısında uyum gücü yüksek, dinamik ve zengin bir içeriğe sahip olmasını sağlayacağının işaretidir.

İktisat Programının yaratacağı temel fırsatlar, genelde Üniversitemizin, özelde ise Bölümümüzün Almanya ile güçlü akademik bağ, iş birliği ve etkileşim içinde bulunmasından kaynaklanmaktadır. Özellikle Almanya (ve Avrupa) odaklı karşılıklı yurt dışı ziyaret ve akademik etkileşimler, öğrencilerimize yüksek akademik bilgi ve beceri kazandıracak deneyimleri programın doğal bir tamamlayıcısı olarak sunmaktadır.

Programımız, temel öğretim dili Almanca olmasına rağmen, öğrencilerin İngilizce’yi de bir bilim dili olarak yeterince iyi öğrenip kullanmalarını sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bölümün, üniversite içi ve dışından seçkin öğretim üyelerine ve araştırmacılarına, ekonomik konularda verecekleri düzenli seminer ve konferanslarda ev sahipliği yapacak olması, öğrencilerimizin derslerde öğrendiklerini pekiştirmelerini ve geliştirmelerini sağlayacaktır.

Türk-Alman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nün lisans eğitim-öğretim programı ile ilgili akademik düzenleme ve faaliyetler, Hohenheim Üniversitesi’nden İnovasyon İktisadı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Andreas Pyka ile iş birliği içinde ve onun koordinasyonu altında yürütülmektedir.

 


Die Lehrkräfte der Türkisch-Deutschen Universität  Prof. Dr. Aykut KİBRİTÇİOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Alexander DREYER ve Dr. Öğr. Üyesi Semih Emre ÇEKİN, stellen den VWL-Bachelorstudiengang vor.