Öğretim Planı

Türk-Alman Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü Öğretim Planı
 
D             :  Dersin Öğretim Dili (A: Almanca, TR: Türkçe, İ: İngilizce, A/İ: Almanca veya İngilizce)
T             :  Haftalık Teorik Ders Saati
U            :  Haftalık Uygulama Ders Saati
AKTS     : Avrupa Kredi Transfer Sistemi  
 

1. YIL

1. Yarıyıl
Kod Dersin Adı D T U AKTS
İktisada Giriş 1 A 2 2 6
VWL103 Matematik 1 A 2 2 5
VWL105 İstatistik 1 A 2 2 5
HUK931 Hukuka Giriş TR 2 0 3
BWL181 İşletmeye Giriş A 2 2 6
DEU111 İktisatçılar için Almanca 1 A 2 0 3
ENG101 İngilizce 1 İ 3 0 2
  Toplam       30
 
2. Yarıyıl
Kod Dersin Adı D T U AKTS
VWL102 İktisada Giriş 2 A 2 2 6
VWL104 Matematik 2 A 2 2 5
VWL106 İstatistik 2 A 2 2 5
VWL108 Bilimsel Çalışma Yöntemleri A 2 0 3
VWL110 Bilgisayar Programlaması ve Kullanımına Giriş A 0 2 3
VWL112 Toplumbilimine Giriş A 3 0 3
DEU112 İktisatçılar için Almanca 2 A 2 0 3
ENG102 İngilizce 2 İ 3 0 2
  Toplam       30
 
2. Yıl

3. Yarıyıl
Kod Dersin Adı D T U AKTS
VWL201 Mikro iktisat A 2 2 6
BWL183 Muhasebe TR 2 2 5
VWL203 İktisadi Tarih A 3 0 6
VWL205 Ekonometri I A 2 2 6
POL101 Siyaset Bilimine Giriş A 3 0 5
ENG201 İngilizce 3 İ 3 0 2
  Toplam       30

4. Yarıyıl
Kod Dersin Adı D T U AKTS
VWL202 Makro iktisat A 2 2 6
VWL204 Oyun Teorisi A 2 2 5
VWL206 Ekonometri II A 2 2 6
VWL208 Çevre ve Doğal Kaynaklar İktisadı A 3 0 5
VWL210 Para, Banka ve Finans Piyasaları A 2 2 6
ENG202 İngilizce 4 İ 3 0 2
  Toplam       30
 
3. YIL

5. Yarıyıl 
Kod Dersin Adı D T U AKTS
VWL301 Uluslararası İktisat 1 A 3 1 6
VWL303 Kamu Maliyesi ve Kamu İktisadı A 3 0 5
VWL305 Davranışsal İktisat A 3 0 5
TUR001 Türkçe 1 TR 2 0 2
ENG 301 İleri İngilizce  1 İ 3 0 2
VWLSD5 I Zorunlu Seçmeli 1 A / İ 2 0 5
VWLSD5 II Zorunlu Seçmeli 2 A / İ  2 0 5
  Toplam       30

6. Yarıyıl
Kod Dersin Adı D T U AKTS
VWL302 Uluslararası İktisat 2 A 3 1 6
VWL304 İktisadi Düşünceler Tarihi A 3 0 5
VWL306 İktisadi Büyüme ve Kalkınma A 3 1 5
VWL308 Sanayi ve Yenilik İktisadı A 3 0 5
TUR002 Türkçe 2 TR 2 0 2
ENG 302 İleri İngilizce 2 İ 3 0 2
ÜSD001 Üniversite Seçmeli Ders Havuzu 1  A / İ  2 0 5
  Toplam       30
 
4. YIL

7. Yarıyıl 
Kod Dersin Adı D T U AKTS
VWL401 Türkiye Ekonomisinin Gelişimi A 3 0 6
VWL403 Dünya Ekonomisinin Güncel Sorunları A 3 0 6
VWL405 İktisat Seminerleri 1 A 2 0 6
AIT001 Atatürk İlkeleri ve İnkilapları Tarihi 1 TR 2 0 2
VWLSD7 IV Zorunlu Seçmeli 4 A / İ 2 0 5
ÜSD002 Üniversite Seçmeli Ders Havuzu 2  A / İ 2 0 5
  Toplam       30

8. Yarıyıl 
Kod Dersin Adı  D T U AKTS
VWL404 İktisat Semineri 2 A 2 0 6
VWL410 Bitirme Tezi ve Kollogyum A 2 0 12
AIT002 Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Tarihi 2 TR 2 0 2
  Zorunlu Seçmeli 6 A / İ 2 0 5
  Zorunlu Seçmeli 7 A / İ 2 0 5
  Toplam       30

SEÇMELİ DERS HAVUZU
Kod Dersin Adı D* T U AKTS
VWL323 Para Teorisi ve Politikası A/İ 2 0 5
VWL325 Tarım İktisadı A / İ 2 0 5
VWL327 Çalışma İktisadı A / İ 2 0 5
VWL329 Eğitim İktisadı A / İ 2 0 5
VWL331  Dijital Ekonomi A / İ 2 0 5
 VWL322 Enerji İktisadı A / İ 2 0 5
VWL324 Cinsiyet İktisadı A / İ 2 0 5
VWL326 Sağlık İktisadı A / İ 2 0 5
VWL328 Kurumsal İktisat A / İ 2 0 5
VWL 423 Staj A/İ 0 0 4
VWL425 Uluslararası Finans A / İ 2 0 5
VWL427 İslami Finans A / İ 2 0 5
VWL429 İslam İktisadı A / İ 2 0 5
VWL431 Kültür ve Sanat İktisadı A / İ 2 0 5
VWL433 Turizm İktisadı A / İ 2 0 5
VWL426 Demografi ve Göç İktisadı A / İ 2 0 5
VWL428 Avrupa Bütünleşmesinin İktisadı A / İ 2 0 5
VWL430 Coğrafya ve Ulaştırma İktisadı A / İ 2 0 5
VWL432 Spor İktisadı A / İ 2 0 5
VWL434 Bölgesel İktisat A / İ 2 0 5
VWL435 Finansal Aracılık ve Finans Mühendisliği A / İ 2 0 5
*A/İ: Bu dersler ya Almanca ya da İngilizce olarak verilecektir.

Türk-Alman Üniversitesi İktisat Bölümünün Bologna süreci ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz