İktisat Bölümü Lisans Öğretim Planı

Türk-Alman Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü Öğretim Planı
 
D             :  Dersin Öğretim Dili (A: Almanca, TR: Türkçe, İ: İngilizce, A/İ: Almanca veya İngilizce)
T             :  Haftalık Teorik Ders Saati
U            :  Haftalık Uygulama Ders Saati
AKTS     : Avrupa Kredi Transfer Sistemi  
 

1. YIL

1. Yarı Yıl
Kod Dersin Adı D T U AKTS Önkoşul
İktisada Giriş 1 A 2 2 6 -
VWL103 Matematik 1 A 2 2 5 -
VWL105 İstatistik 1 A 2 2 5 -
HUK931 Hukuka Giriş TR 2 0 3 -
BWL181 İşletmeye Giriş A 2 2 6 -
DEU111 İktisatçılar için Almanca 1 A 2 0 3 -
ENG103 İngilizce 1 İ 4 0 2 -
  Toplam       30  
 
2. Yarı Yıl
Kod Dersin Adı D T U AKTS Önkoşul
VWL102 İktisada Giriş 2 A 2 2 6 -
VWL104 Matematik 2 A 2 2 5 -
VWL106 İstatistik 2 A 2 2 5 -
VWL108 Bilimsel Çalışma Yöntemleri A 2 0 3 -
VWL110 Bilgisayar Programlaması ve Kullanımına Giriş A 0 2 3 -
VWL112 Toplumbilimine Giriş A 3 0 3 -
DEU112 İktisatçılar için Almanca 2 A 2 0 3 -
ENG104 İngilizce 2 İ 4 0 2 ENG103
  Toplam       30  
 
2. Yıl

3. Yarı Yıl
Kod Dersin Adı D T U AKTS Önkoşul
VWL201 Mikro iktisat A 2 2 6 -
BWL183 Muhasebe TR 2 2 5 -
VWL203 İktisadi Tarih A 3 0 6 -
VWL205 Ekonometri I A 2 2 6 -
POL191 Siyaset Bilimine Giriş A 3 0 5 -
ENG203 İngilizce 3 İ 4 0 2 ENG104
  Toplam       30  

4. Yarı Yıl
Kod Dersin Adı D T U AKTS Önkoşul
VWL202 Makro iktisat A 2 2 6 -
VWL204 Oyun Teorisi A 2 2 5 -
VWL206 Ekonometri II A 2 2 6 -
VWL208 Çevre ve Doğal Kaynaklar İktisadı A 3 0 5 -
VWL210 Para, Banka ve Finans Piyasaları A 2 2 6 -
ENG204 İngilizce 4 İ 4 0 2 ENG203
  Toplam       30  
 
3. YIL

5. Yarı Yıl 
Kod Dersin Adı D T U AKTS Önkoşul
VWL301 Uluslararası İktisat 1 A 3 1 6 -
VWL303 Kamu Maliyesi ve Kamu İktisadı A 3 0 6 -
VWL305 Davranışsal İktisat A 3 0 6 -
TUR001 Türk Dili 1 TR 2 0 2 -
  Zorunlu Seçmeli 1 A / İ 2 0 5 -
  Zorunlu Seçmeli 2 A / İ  2 0 5 -
  Toplam       30  

6. Yarı Yıl
Kod Dersin Adı D T U AKTS Önkoşul
VWL302 Uluslararası İktisat 2 A 3 1 6 -
VWL304 İktisadi Düşünceler Tarihi A 3 0 6 -
VWL306 İktisadi Büyüme ve Kalkınma A 3 1 6 -
VWL308 Sanayi ve Yenilik İktisadı A 3 0 5 -
TUR002 Türk Dili 2 TR 2 0 2 -
  Zorunlu Seçmeli 3 (Tüm TAÜ Ders Kataloğundan) A / İ  2   5 -
  Toplam       30  
 
4. YIL

7. Yarı Yıl 
Kod Dersin Adı D T U AKTS Önkoşul
VWL401 Türkiye Ekonomisinin Gelişimi A 3 0 6 -
VWL403 Dünya Ekonomisinin Güncel Sorunları A 3 0 6 -
VWL405 İktisat Semineri 1 A 2 0 6 -
AIT001 Atatürk İlkeleri ve İnkilapları Tarihi 1 TR 2 0 2 -
  Zorunlu Seçmeli 4 A / İ 2 0 5 -
  Zorunlu Seçmeli 5 (Tüm TAÜ Ders Kataloğundan) A / İ 2 0 5 -
  Toplam       30  

8. Yarı Yıl 
Kod Dersin Adı  D T U AKTS Önkoşul
VWL404 İktisat Semineri 2 A 2 0 6 -
VWL410 Bitirme Tezi ve Kollogyum A 2 0 12 -
AIT002 Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Tarihi 2 TR 2 0 2 -
  Zorunlu Seçmeli 6 A / İ 2 0 5 -
  Zorunlu Seçmeli 7 A / İ 2 0 5 -
  Toplam       30  

SEÇMELİ DERS HAVUZU
Kod Dersin Adı D* T U AKTS
VWL325 Tarım İktisadı A / İ 2 0 5
VWL327 Çalışma İktisadı A / İ 2 0 5
VWL329 Eğitim İktisadı A / İ 2 0 5
VWL331  Dijital Ekonomi A / İ 2 0 5
 VWL322 Enerji İktisadı A / İ 2 0 5
VWL324 Cinsiyet İktisadı A / İ 2 0 5
VWL326 Sağlık İktisadı A / İ 2 0 5
VWL328 Kurumsal İktisat A / İ 2 0 5
VWL425 Uluslararası Finans A / İ 2 0 5
VWL427 İslami Finans A / İ 2 0 5
VWL429 İslam İktisadı A / İ 2 0 5
VWL431 Kültür ve Sanat İktisadı A / İ 2 0 5
VWL433 Turizm İktisadı A / İ 2 0 5
VWL426 Demografi ve Göç İktisadı A / İ 2 0 5
VWL428 Avrupa Bütünleşmesinin İktisadı A / İ 2 0 5
VWL430 Coğrafya ve Ulaştırma İktisadı A / İ 2 0 5
VWL432 Spor İktisadı A / İ 2 0 5
VWL434 Bölgesel İktisat A / İ 2 0 5
*A/İ: Bu dersler ya Almanca ya da İngilizce olarak verilecektir.

!TUR 009 Seçmeli Akademik Türkçe
*Türkçesinin yetersiz olduğu danışmanı tarafından onaylanan yabancı uyruklu öğrenciler "Seçmeli Akademik Türkçe" dersini (2 teorik saat, 2 ulusal kredi, 2 AKTS) 5. yarı yılda seçmeli olarak alabilirler.

Türk-Alman Üniversitesi İktisat Bölümünün Bologna süreci ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz