Araştırma & Yayınlar

Bölüm Öğretim Elemanlarının Güncel Akademik Yayınları:

- Semih Emre Çekin, Menelik S. Geremew & Hardik Marfatia (2018), Monetary policy co-movement and spillover of shocks among BRICS economiesApplied Economics Letters

- Semih Emre Çekin, Victor J. Valcarce (2019), Inflation volatility and inflation in the wake of the great recession, Empirical Economics.
Bölüm Öğretim Elemanlarının Araştırma ve Yayınları Hakkında Haberler:

TAÜ İİBF İktisat Bölümü öğretim elemanlarının uzmanlık alanlarıyla ilgili 2018 yılından önceki akademik araştırma ve yayınları hakkında bilgi, duyuru ve haberlere gerek kendi özgeçmiş veya internet sayfaları, gerekse Bölümün kendi resmî sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlar aracılığıyla ulaşabilirsiniz: