Haberler

İktisat Öğrencilerinin Gönüllü Staj, Erasmus+ ve Burslu Yurtdışı Öğrenim Tercihleri

31.07.2022

2022 ve 2023 yıllarında TAÜ'den mezun olacak Bölümümüz lisans öğrencilerinin (a) yurtiçi (veya yurtdışındaki) gönüllü staj yapma, (b) yurtdışındaki anlaşmalı üniversitelerdeki Erasmus+ öğrenimi görme ve (c) müstakbel çift diploma ortağımız Halle Üniversitesi'nde burslu yurtdışı öğrenim görme seçeneklerini birbiriyle bir araya getiriş tercihleri kendilerine çok farklı uzmanlaşma ve işe girişte ön hazırlık stratejileri geliştirebilme fırsatları sunuyor.

Aşağıdaki ilk tabloda, 2022 (15 öğrenci) ve 2023 (24 öğrenci) mezuniyet aşamasına gelen iktisat öğrencilerimizin kısa veya uzun süreli gönüllü staj dönemlerini hangi firma veya kurumlarda geçirmeyi tercih ettiklerini gösteriyor: Tablo 1.


Temmuz 2022'de Bölümümüzün ilk mezunları olarak işgücü piyasasına giren sekiz öğrencimizden bir bölümü, daha mezuniyet öncesinde iş teklifleri alarak 2022 yaz aylarında çalışma yaşamlarına başladılar bile.

2022 ve 2023're İktisat Lisans Programımızdan mezun olacak öğrencilerimizden kaçının akademik yarıyıllar itibariyle 2020-2023 döneminde hangi firma veya kurumlarda gönüllü staj yapmayı, hangi üniversitelerde Erasmus+ öğrenimi görmeyi ve ne kadarının Çift Diploma Ortağımız Halle Üniversitesi'nde öğrenim görmeyi tercih ettiğini ise aşağıdaki tablo gösteriyor: Tablo 2.

Dört yıllık lisans programının ilk iki yılındaki ortak zorunlu derslerin ardından öğrencilerimizin üçüncü ve dördüncü yıllardaki bu zengin seçim olanaklarına göre oluşturdukları bireysel kariyer patikaları kendilerini başarılı bir iş hayatına başlangıç dönemine götürüyor.