Haberler

2022 YKS Tercih Döneminde Merak Edilen Bazı Soruların Cevapları

23.07.2022

İktisat Bölümümüz ile ilgili merak edilen beş önemli sorunun kısa cevaplarını aşağıda bulacaksınız. 25 - 27 Temmuz 2022 tarihlerinde düzenlenecek "TAÜ Tanıtım Günleri"ne Beykoz'daki kampüsümüze gelip katılarak ve/veya 28 -  29 Temmuz 2022 günlerindeki online tanıtım toplantılarına önceden kaydolup (Ön Kayıt Formu) katılarak, bölümümüzün lisans programı hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.

1. Öğrencilerin staj ve yurt dışı imkânları nelerdir?

İktisat Bölümümüzde lisans öğrencilerimiz isteğe bağlı (gönüllü) olarak yurtiçi veya yurtdışındaki özel veya kamusal kurumlarda staj yapabilmektedir. Bölümümüzün staj yönergesine http://iktisat.tau.edu.tr/staj adresinden ulaşılabilir.
Bölümümüz lisans öğrencilerinden belirli başarı ölçütlerini sağlayanlar en erken beşinci yarıyıldan itibaren Halle-Wittenberg Martin Luther Üniversitesi’nde (Almanya) bir yıl burslu öğrenim görme şansına sahiptir. YÖK ve DAAD tarafından çok yakında onaylanması beklenen iki üniversite arasındaki Çift Diploma Anlaşmasıyla öğrencilerimiz mezun olunca TAÜ ve HWMLÜ diploması almaya hak kazanabileceklerdir. Yurtiçindeki öğrenimleri boyunca ise öğrencilerimiz, lisans derslerinin yaklaşık %30’unu Alman öğretim üyelerinden almaktadırlar.

2. Bölümünüzü seçen öğrencileri nasıl bir akademik süreç bekliyor?

Bir yıllık Almanca hazırlık yılını takiben lisans öğrencilerimiz ilk iki yıl boyunca genelde zorunlu dersler, daha sonraki iki yılda ise zorunlu ve seçimlik derslerle hem iktisat uzmanlık alanından hem de Üniversitemiz seçimlik ders havuzundan çeşitli dersler seçerek yoğun ve giderek araştırmaya ve uzmanlaşmaya dönük hale gelen bir iktisat öğrenimi görmektedirler. Öğrencilerimiz, lisans programımızın öğretim dili Almanca olmakla birlikte, Almanca’nın yanı sıra İngilizce ve Türkçe kaynaklardan da yararlanarak, sağlam bir matematik-istatistik-ekonometri temeli de edinerek mezuniyete hazırlanmaktadırlar. Programımızda, sadece iktisat disiplinine dayalı değil, disiplinler-arası bir öğretim yaklaşımı esastır.

3. Bölümünüzü hedefleyen öğrenciler tercih sürecinde nelere dikkat etmelidir?

TAÜ İktisat Bölümü Türkiye’deki diğer iktisat lisans programları arasında 2017 yılından bu yana giderek daha çok tercih edilen bir iktisat bölümü haline gelmiştir ve 2021 YKS sonuçlarına göre, en çok tercih edilen beşinci devlet üniversitesi iktisat lisans programıdır. Adayların, programımızın bu özelliğini de dikkate alarak, onları TAÜ’de yoğun, disiplinler-arası ve uygulamaya dönük bir Almanca iktisat eğitiminin beklediğini ve öğrenim hayatları için TAÜ’de İngilizce ve matematik kullanımının çok önemsendiği kaliteli bir programla karşılaşacaklarını bilerek tercihte bulunmalarını tavsiye ederiz.

4. Mezun olan öğrencilerin iş imkânları nelerdir?

İktisat genel bir sosyal bilim disiplinidir. Ancak, disiplinler-arası da olmak zorundadır. Dolayısıyla mezun olan öğrencilerimiz yurtiçi veya yurtdışında, özel veya kamusal kuruluşlarda veya sivil toplum kurumlarında, kısacası ekonomiyle ilgili bütün alanlarda, uzmanlaşmalarına ve tercihlerine göre çok geniş bir çalışma yelpazesiyle karşı karşıyadırlar. Özellikle, öğrenimleri sırasında gönüllü staj yapmaları durumunda, daha diplomalarını almadan, stajlarını yaptıkları seçkin ulusal veya uluslararası özel kuruluşlardan mezuniyet sonrası için iş teklifi aldıkları gözlemlenmektedir.

5. YKS ile Bölümünüze giren öğrencilerin başarı sıralamaları hakkında birbirinden çok farklı aday başarı sıralamaları açıklanmasının sebebi nedir?

TAÜ İİBF İktisat Bölümü için her yıl çoğunlukla 40 kadar aday için ilan edilen “genel kontenjan”ın dışında, lise birincileri ve Tükiye'deki Almanca eğitim veren veya Almanca ders programı uygulayan liseler için de iki küçük ek kontenjan ilan edilmektedir. Bu üç ayrı kontenjandan lisans programımıza giren adayların başarı sıralamaları arasında bazen büyük farklar bulunmaktadır. Lise birincisi veya söz konusu Almanca eğitim-öğretim verilen belirli liselerden birinin mezunu olmayanların, "genel kontenjan"a başvuru yapmaları gerekmektedir. Bu konuda ek bilgi almak için şu iki sayfadaki açıklamaları okumanızı tavsiye ederiz:

(a) TAÜ'ye Türkiye'den Lisans Öğrencisi Kabulü

(b) Almanca Eğitim Veren ya da Almanca Ders Programı Uygulayan Liseler