Brown Bag Seminer Serisi: Politökonomische Bestimmungsgründe der Staatsverschuldung

23.12.2019

Türk-Alman Üniversitesi İktisat Bölümü tarafından 12 Aralık 2019 tarihinde düzenlenen Brown-Bag
Seminer Serisi kapsamında, MEF Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Doç. Dr. Erdem Kılıç
"Politökonomische Bestimmungsgründe der Staatsverschuldung" konulu sunumunu gerçekleştirdi.
Siyasi ve iktisadi süreçler ile ülke bütçesini yöneten kurumların yapısının bütçe açığı veya devlet borcu
üzerine etkisinin incelendiği bu sunumda, Doç Dr. Kılıç ilk olarak geleneksel bakış açısıyla devlet
borçlanma faktörlerini inceledi. Politik süreçte devlet borçlanmasını anlatan Kılıç, borçlanmanın
yüksek vergilere yol açabileceğini söyledi. Güncel borçların hükümetin düşmesiyle beraber
silinemeyeceğini ve gelecek hükümetlere transfer edileceğini anlatan Erdem Kılıç, Osmanlı
Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne kalan borçları da örnek gösterdi. Doç. Dr. Kılıç bir toplumda
siyasi kutuplaşma ve istikrarsızlık olduğunda borçlanma miktarının daha fazla olabileceğini de
sözlerine ekledi.
Doç. Dr. Erdem Kılıç konuşmasında üçüncü alt başlık olarak seçimlerin yahut seçim sistemlerinin
devlet borçlanmalarına olan etkisini anlattı ve “electoral institutionalists” düşüncesine değindi. Dr.
Kılıç iki farklı hükümet tipi (Mehrheitswahlrecht & Verhältniswahlrecht) olduğunu söyleyerek bu
hükümet çeşitlerinin arasındaki farklılıkları anlattı. Daha sonra Rikardiyen ve Keynesyen görüşlerini bu
konu çerçevesinde karşılaştırdı. Son olarak anayasal mali politikalara değinen Erdem Kılıç, konu ile
ilgili makalelerden bahsettikten sonra katılımcıların sorularını yanıtlayarak sunumunu sona erdirdi.