İİBF Öğretim Üyelerinden Yeni Bir Kitap:‘The Role of Women in Turkish Economy’

13.12.2019

TAÜ İktisat Bölüm Başkanı Doç. Dr. Elif Nuroğlu ve İşletme Bölümü Dr. Öğretim Üyesi
Çiydem Çatak’ın editörlüğünü yaptığı ‘The Role of Women in Turkish Economy’ isimli
derleme kitap Almanya’da Peter Lang Yayınevi tarafından basıldı ve raflarda yerini aldı.
Kitabın giriş bölümünde TAÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Koordinatörü Prof. Dr.
Kersten Kellermann ‘Introduction: Gender and the Economy’ başlıklı bir makale yazdı.
Toplam 12 bölümden oluşan kitapta ayrıca TAÜ İktisat Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Levent
Yılmaz ‘Gender Differences in Salary Expectations: Evidence from Austria and Turkey’,
TAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler araştırma görevlisi Selcen Altınbaş ‘The
Relationship Between Sectoral Distribution of Female Employment to Economic Growth and
its Reflection on Political Process’ ve Doç. Dr. Elif Nuroğlu ‘The Low Female Represenation
in Senior Roles in Turkey: A Discussion under the Framework of the Glass Ceiling Sydrome’
isimli bölümler yazdı. Kitap hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayabilir
(https://www.peterlang.com/view/9783631805619/html/ch01.xhtml) veya TAÜ
kütüphanesinden kitabı ödünç alabilirsiniz.