Brown Bag Seminer Serisi (The Science and Art of Decision Making)

13.12.2019

Türk-Alman Üniversitesi İİBF tarafından 5 Aralık 2019 tarihinde düzenlenen Brown-Bag Seminer Serisi kapsamında, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nden Prof. Dr. Elif Çepni “The Science and Art of Decision Making” adlı bir sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Elif Çepni sunumunu ‘Decision making in the post normal times’, ‘Complexity’, ‘Measurement Problems’ ve ‘Strategic Foresight’ olmak üzere dört ana başlık altında topladı. Planların ve stratejilerin belli amaçlar üzerine kurulmuş olmasına rağmen, oldukça çalkantılı bir dünyada yaşadığımızı söyleyen Prof. Dr. Çepni, aynı zamanda çevremizdeki olan bitenlerin de hızla değiştiğini belirtti. Kurumsal ve hükümet düzeyinde yönetimin giderek zorlaştığını buna karşın insanların daha iyi bir sosyal sermayeye sahip olduğunu, kolektif zekâsını daha iyi kullanabildiğini söyledi.
Bilinmezlik içinde bir dünyada etrafımızı zorlu görevlerin sardığını ifade eden Prof. Dr. Çepni, bilmeme korkusunun her zaman bizimle birlikte olduğunu ifade etti. Bu bilinmezlik ve karmaşıklığın üstesinden gelinebilmesi için düşünce ve değer verme şeklinde bazı değişiklikler yapılması gerektiğini söyleyen Prof. Çepni, bu bağlamda örnek olarak lineer düşünme yerine non-lineer düşünme biçimini, rasyonel düşünme yerine sezgisel düşünme biçimini kullanmamız; rekabet yerine işbirliğini tercih etmemiz gerektiği gibi birtakım öneriler sundu. Prof. Dr. Elif Çepni sunumunu katılımcıların sorularını cevaplayarak tamamladı.