Brown Bag Seminer Serisi - 2

02.12.2019

Türkiye’de Eğitim ve Kadın İstihdamı
Türk Alman Üniversitesi İktisat Bölümü tarafından 28 Kasım 2019 tarihinde düzenlenen Brown-Bag Seminer Serisi kapsamında King’s College London doktora ünvanlı Miray Erinç Öztaş, “The conflict between education and female labour in Turkey: Understanding Turkey's non-compliance with the U-Shape hypothesis” konulu makalesini İktisat Bölümü akademik personeline ve öğrencilerine sundu.
Dr. Miray Erinç Öztaş konuşmasına başlarken kadınların işgücüne katılım oranının Türkiye’de alışılmadık bir şekilde düşük olduğunu belirtti. Kadınların işgücüne katılım oranının arkasında yatan en önemli sebeplerden birinin eğitim seviyesi olarak kabul edildiğini ve bu iki faktör arasındaki ilişkinin, U biçimli hipotez (U-Shaped Hypothesis) ile açıklandığını aktardı. Türkiye’de artış gösteren kadın eğitim oranına karşılık, U-biçimli hipotezin yerine L- biçimli hipotezin gözlemlendiğini ekledi.
Kadın iş gücü oranının iktisadi gelişme için önemli bir rol oynadığını, aynı zamanda kadın ve erkek arasındaki ekonomik eşitliğin daha yüksek bir GSYH sağladığını söyleyen Dr. Miray Erinç Öztaş, konuşmasının devamında gelişmiş ülkelerde ve Avrupa Birliği’nde kadınların işgücüne katılım oranının 2007 yılında 52.7 % civarındayken, Türkiye’de sadece 24.4% oranında olduğunu belirtti.  Dr. Miray Erinç Öztaş istihdamda yer alan kadın oranının Türkiye’de sadece eğitim seviyesi ile değil aynı zamanda geleneksel ve sosyal normlar ile de ilişkili olduğunu aktardı.
Türkiye’deki kadınların düşük işgücüne katılma oranındaki etkenlerden birinin de ‘evlilik’ olduğunu söyleyen Öztaş, kadınların evlendikten sonra çalışmayı tercih etmediğini, Türkiye’de çocuk bakımı kurumlarının yaygın olmaması ve ücretlerin yüksek olmasının bu kararı tetiklediğini anlattı. Dr. Miray Erinç Öztaş’a göre eğitim seviyesi Türkiye’deki kadınların işgücüne katılma oranına direkt etki eden tek faktör değildir. Bunun yanında, yetersiz çocuk bakımı kurumları ve kadınlara atfedilmiş toplumsal normlar da kadınların işgücüne katılım oranında önemli rol oynamaktadır.
 
Dr. Miray Erinç Öztaş’ın konuyla ilgili makalesi:
Miray Erinc (2017) The Conflict between Education and Female Labour in Turkey: Understanding Turkey’s Non-compliance with the U-shape Hypothesis, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, 19:5, 571-589, DOI: 10.1080/19448953.2017.1296262